Náš príbeh

"Príroda sa podriaďuje len tomu, kto sa cíti byť podriadený jej."

  Pre mňa je najdôležitejšia úcta k prírode a toto ovplyvňuje aj moje

každodenné konanie. Ak totiž ponecháme prírodu samu na seba, nastane v nej

prirodzená rovnováha. Na statku žijúce zvieratá chováme s takou

prirodzenosťou a slobodou, že sa prispôsobujú životnému prostrediu, a tak je

potrebných čo najmenej zásahov človeka. Pestované rastliny sú využité na

kŕmenie zvierat, a to zabezpečuje súlad (rovnováhu) medzi nebom, zemou,

živočíchmi a rastlinstvom. Verím, že existuje kvalitné hospodárenie v harmónii

s prírodou. - Róbert Góra -


Tvrdím, že poľnohospodárstvo bolo i zostane najdôležitejšou činnosťou človeka (Príroda bez človeka môže prežiť, no človek bez prírody nie). Na základe vedomostí získaných v škole som podľahol najnovším trendom výroby, ktorá sa zameriava na intenzívnu tovarovú produkciu s veľkými rozlohami polí, vysokým stupňom mechanizácie a chemizácie výroby, vysokou koncentráciou hospodárskych zvierat na plochu, pestovaním širokej škály prešľachtených poľnohospodárskych plodín atď. Človek chce stále viac a viac, stále je nespokojný, to čo stačilo včera, zajtra už je málo. Dôsledkom nenásytnosti človeka v poslednej dobe sa znásobuje spotreba predovšetkým priemyselných hnojív, chemických prostriedkov na ochranu rastlín a doplnkových látok vo výžive hospodárskych zvierat, a pod. Intenzívne poľnohospodárstvo spôsobuje obrovské škody na životnom prostredí, priamo alebo nepriamo aj na zdraví človeka. Podobne som postupoval aj ja pri mojich aktivitách, ale v duchu som cítil potrebu to zmeniť. Preto som sa pred 7 rokmi vrátil k tradičnému spôsobu hospodárenia na pôde, pri ktorom sa vylučujú zásahy chemizácie výroby, zbytočné podávanie liečiv a rastových stimulátorov hospodárskym zvieratám. Uprednostňujú sa osvedčené postupy striedania plodín na poli ako prirodzenej ochrany plodín proti škodcom a chorobám, úrodnosť pôdy sa obnovuje používaním organických hnojív z chovu hospodárskych zvierat. Takéto hospodárenie sa nazýva Ekologické poľnohospodárstvo(produkty výroby sa označujú známkou ekologický produkt) alebo Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, čo predstavuje systém, ktorý je ekonomicky životaschopný, nepoškodzuje životné prostredie, je technologicky možný a sociálne akceptovateľný. Zohľadňuje aj nárok budúcich generácií na zdravú pôdu a zdravé potraviny. Základ tvorí výmera obhospodarovanej pôdy t.j. 550 ha, z toho 220 ha je zatrávnená plocha a zvyšok pôdy využívame na produkciu biokrmív pre vlastné zvieratá. Nenáročné plemená ako je Gallowayský dobytok a Aberdeen Angus (viď. prílohu - popis plemena), ošípané plemena Mangalica, staré plemená hydiny a mäsový typ oviec znášajú maximálne extenzívne (celoročné pasenie, dostávajú iba jednoduché prírodné krmivá z "eko" produkcie) podmienky chovu - tvoria základ trvalo udržateľného poľnohospodárstva. Ich kŕmnu dávku tvorí tráva, seno, zrniny, dužina z tekvice, kŕmna repa bez kŕmnych zmesí, sóje a kukuričných siláží. Moderné, intenzívne plemená zvierat nie je možné chovať v rámci trvalo udržateľného poľnohospodárstva (bez kŕmnych zmesí, sóje a pod. ).

Kruh je uzavretý, predávame iba vlastné produkty z vlastnej produkcie, mäso a mäsové výrobky produkujeme na vlastnom "eko" bitúnku. Takto vieme garantovať 100% - núčistotu našich výrobkov ( bez chémie, antibiotík ...)